...

tu me dodirni -
na raskršću svetova
jave i snova...