Molitva Ljubavi

Podaj mi Gospode mir
i večnu Ljubav Tvoju
Sve-svetog Života plamen
udahni u dušu moju.

Daj mi očima vida
ušima mojim sluha
I žednim grudima ovim
Podaj Svetoga Duha

Tebi se molim Oče
kog kao dete grlim
jer celom sobom ka Tebi
žurno hitam i hrlim.

Za pute neznane ove
opremi me štitom Vrlina
I mač mi Istine daruj
da stignem pred Tvog Sina

Sa suzom da kleknem smerno
pred Njeg, k-o tek rođena duša
što ljubi neizmerno
i Glase Njegove sluša.

Podaj mi Gospode mir
i večnu ljubav tvoju
Presvetog života plamen
udahni u dušu moju.