Vernost

Vernost nam je odavno ostala nepoznata
Ona umire u trenutku rađanja
jer na svet dolazimo kao ljudi
Sa tom rečju "čovek" mi gubimo pravo na
svest
Svetlost pozornice se naglo gasi
bespomoćno mlataramo u mraku rukama i
pokušavamo umilostiviti nepomične
predmete da nam pomognu