mogu li

mogu li ti reći koliko te volim
koliko mi duša prema tebi teče
mogu li ti smehom dodirnuti srce
ispitati dahom s tobom ovo veče

mogu li ti reći koliko te snažno
osećam u svakom damaru svog tela
i koliko čeznem da te opet sretnem
da te ljubim dugo, predam ti se cela

mogu li da stisnem na te svoje grudi
da obgrlim tvoje blistanje i zrake
da ti pričam dugo do u sitne sate
kako mi se struja ljubve za te budi

mogu li sa tobom kao s svojom snagom
preleteti žizna sva grotla i vrela
i zaspati tiho pored tvojeg tela
tvojeg nežnog lika meni tako dragog.