Ti U Meni


Osećam da ću izgubiti sebe u ovoj ljubavi prema tebi.
I to me tako plaši.
Nisam se ovako osećala dugo vremena.

Plašim se da ti kažem

Koliko te volim.

Kako su duboka osećanja koja osećam za tebe.

Kako dubine moje duše reaguju na svaki tvoj pokret

Spoljašnji ili unutrašnji.

Želim da pobegnem od tebe,

Da te negiram,

Da negiram ovo što osećam

Da kažem – ne, to nije istina,

To se ne dešava.

Plašim se da se prepustim tome.

Osećam kako bih mogla da umrem od ove ljubavi.

Toliko sam privučena tvojom dušom.
Želim da je okusim, da je spoznam, da vidim njene dubine, da se u njoj rastočim, da nestanem unutar nje.. želim da se izgubim

u tebi…

Ti si me pomerio.
Samo si došao i srušio nekoliko malenih kockica

U mom životu.

I ja sam postala uništena za navek.

Postoji neko unutrašnje telo u meni koje postane zategnuto samo pri pomisli na tebe.

Iznanađena sam time. Šta je ovo?
Ja ne znam ništa o ovome…
Mogla bih isto tako plakati do kraja života
Zbog milosti koju sam osetila
Želim da ostaneš daleko od mene
Jer ostatak mog života bez tebe
Nema smisla