Među nama

Trenutak
u kom želja
dobije lice
u tvojoj svesti
Poprimi oblik nečijeg
tela
nečijih usana
osmeha
zračenja
pre nego
upije boju nečijeg glasa
Trenuci
u kojim dišeš duboko
kao davljenik
koji izranja na površinu
ili
kao mladić što leži na leđima
na širokom polju obasjanom suncem
sa
slamkom u ustima..