...

Voli me barem ti bože
Kad oko mene već nikog nema
A moja ljubav bi da se preliva
Na nepoznate ljude i decu
Na udaljene  glasove ptica
Izlaske sunca, modra plavetnila
Šum okeana i tišinu jutra
Voli me barem ti, Bože,
Kad je od mene ostalo još ovo malo
Snage i kretanja putima ljudskim
Urušene težinom grešaka počinjenih
U pokušajima traženja Tebe
u onom u čem te nije bilo.
Voli me barem
Ti....


14.januar2017,
Dablin...